Tuşba Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Tuşba Ziraat Odası > Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon;

Ziraat Odamızın Misyonu; Çiftçilerin meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip 6964 sayılı kanun ile kurulmuş ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Vizyon;

Tarım sektörünün ilimiz ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerimizin ekonomik sosyal yönlerden gelişmesi sağlamak ve çiftçilerimizin refah seviyesini en üst düzeye çıkarmaktır.